32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM "ŚWIETLIKI" W CHEŁMKU

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanej dalej RODO informuję się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Samorządowy „Świetliki” w Chełmku ul. Brzozowa 7A, 32-660 Chełmek, zwany dalej Żłobkiem.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wynikających ze Żłobka.  
  W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane w Żłobku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani oraz dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z obowiązującego w Żłobku jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
 6. Dane osobowe przetwarzane w Żłobku nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Żłobku są:
  • podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Żłobka, w szczególności pomioty administrujące systemami informatycznymi, serwisujące sprzęt informatyczny,
  • podmioty świadczące na rzecz Żłobka usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
  • usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,
  • ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  • przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe przetwarzane w Żłobku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl