32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

Dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

maluchgodloiflaga

Gmina Chełmek, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zadanie: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku” w celu zapewnienia funkcjonowania 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym „Świetliki” w Chełmku.

27 października 2021 r. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisaliśmy umowę na zadanie „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 51 840 zł, a całkowita wartość zadania - 64 800 zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka. Okres realizacji zadania trwa od początku stycznia br.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl