32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

Wznowienie pracy placówki

Od 18 maja 2020r. żłobek wznawia działalność.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami obowiązującymi w żłobku.

Proszę o zgłoszenie do 12 maja dzieci, które będą miały uczęszczać do żłobka od 18 maja, dotyczy to tylko dzieci obojga rodziców pracujących.

Czesne za żłobek zostanie wznowione od 18 maja proporcjonalnie do ilości dni. Zasady opłaty czesnego dla dzieci nieuczęszczających do placówki w maju zostaną uchwalone na Sesji Rady Miejskiej . 

  • W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ JEDEN RODZIC/OPIEKUN Z DZIECKIEM;

  • WCHODZĄC DO ŻŁOBKA RODZIC/OPIEKUN MUSI MIEĆ OSŁONIĘTY NOS I USTA;

  • OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK LUB JEDNORAZOWE RĘKAWICZKI;

  • DO ŻŁOBKA MOGĄ WEJŚĆ JEDYNIE OSOBY ZDROWE.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 w Żłobku Samorządowym w Chełmku

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ANKIETA KWALIFIKACYJNA

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl