32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

UWAGA Rodzice!

W związku z ogłoszeniem na stronach rządowych -> https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Żłobek Samorządowy Świetliki zostaje zamknięty od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. (włącznie)

W dniach 12-13.03.2020r. zapewniamy opiekę dzieciom, tych Rodziców, którzy nie będą mogli zorganizować innej formy opieki nad dziećmi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozdział 2, Art 4, pkt 1 brzmi : 

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Aby skorzystać z powyższej możliwości opieki należy pobrać oświadczenie ze stron ZUS-u. 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl