32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

program Maluch+2021

Gmina Chełmek beneficjentem programu MALUCH+2021

logo maluch plus

Gmina Chełmek, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym „Świetliki” w Chełmku.
Rządowy program „Maluch+" 2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.
Na podstawie zawartej w dniu 24 maja 2021 r. umowy z Wojewodą Małopolskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 46 080 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”.
Nazwa zadania: dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 46 080,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 57 600,00 PLN
Krótki opis:
Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl